Tedavi Giderlerinin Karşılanması Hakkında
6111 sayılı yasa kapsamında trafik kazalarında ödenecek tedavi giderleri ile ilgili olarak Yargıtay 17 Hukuk Dairesinin 15 Mayıs 2012 tarihli ve 12 Eylül 2012 tarihli Kararlarında Trafik Kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, bunların dışında kalan bakıcı ve tedaviye bağlı sair harcamaların ( ortez, protez, akülü sandalye, havalı yatak vb. ) Sigorta şirketlerince ödeme yapılacağı karara bağlanmıştır.Paylaş
6111 sayılı yasa kapsamında trafik kazalarında ödenecek tedavi giderleri ile ilgili olarak Yargıtay 17 Hukuk Dairesinin 15 Mayıs 2012 tarihli ve 12 Eylül 2012 tarihli Kararlarında Trafik Kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruşlarının sundukları sağlık hizmetbedellerininSosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, bunların dışında kalan bakıcı ve tedaviye bağlı sair harcamaların( ortez, protez, akülü sandalye, havalı yatak vb. ) Sigorta şirketlerince ödeme yapılacağı karara bağlanmıştır. 6111 sayılı yasa kapsamında trafik kazalarında ödenecek tedavi giderleri ile ilgili olarak Yargıtay 17 Hukuk Dairesinin 15 Mayıs 2012 tarihli ve 12 Eylül 2012 tarihli Kararlarında Trafik Kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruşlarının sundukları sağlık hizmetbedellerininSosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, bunların dışında kalan bakıcı ve tedaviye bağlı sair harcamaların( ortez, protez, akülü sandalye, havalı yatak vb. ) Sigorta şirketlerince ödeme yapılacağı karara bağlanmıştır.


Powered by Bilcom